Política de privacidade

 • Inicio
 • Política de privacidade
Page Title Shape 1
Page Title Shape 2
Page Title Shape 3

A través desta Política de privacidade, o usuario é informado dun xeito claro, preciso e conciso. Se o usuario o acepta, daranos o seu consentimento dun xeito gratuíto, informado, específico e inequívoco para que IUNI poida procesar os seus datos persoais, dacordo co Regulamento (UE) 2016/679 sobre a protección das persoas físicas, a través do tratamento dos seus datos persoais e libre circulación (RGPD) e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) (actual lexislación europea e nacional sobre protección de datos).

 

Quen é o responsable do tratamento?


 • Responsable: IUNI CONSULTING, S.L. (en adelante, “IUNI”)
 • NIF: B70302146
 • Páxina webiuni.es
 • Enderezo social: Enrique Dequidt Hevia, 15 local 31, 15005, A Coruña
 • Correo electrónico de contactodpd@iuni.es
 • Teléfono de contacto: +34 981 913 764

 

Que información recollemos e procesamos do usuario a través da páxina web?


 • A través do formulario de contacto

No noso sitio web atoparás a opción de escribírmonos para aclarar calquera dúbida que teñas sobre o funcionamento dos nosos servizos ou calquera outra cousa que precises. Para responder, poñerémonos en contacto contigo por correo electrónico ou número de teléfono, se así o indicaches.

 • A través do noso email corporativo

A través do noso email iuni@iuni.es podes escribirnos e / ou solicitar a información que consideres necesaria para aclarar as dúbidas relacionadas cos nosos servizos.

 • A través da nosa newsletter

Tamén poderemos ver datos dos usuarios que se subscriben ao noso newsletter para enviarlles información e novas. Para iso símplemente precisaremos un nome e un correo electrónico.

 • Recepción de currículos (Novo talento)

No noso sitio web poderás ver un apartado onde poderás facilitámrnos o teu currículo se estás interesado en formar parte do equipo de IUNI. Estes datos en ningún caso se cederán a terceiros sen contar co consentimento da persoa interesada. No caso de que o usuario nos facilite datos de terceiros, asumirá a responsabilidade de telo informado previamente e ter o seu consentimento para elo, conforme o artigo 14 do RGDP.

 

Con que finalidade tratamos os datos persoais do usuario?


IUNI realiza o tratamento de datos persoais para as finalidades que se expoñen a continuación, dependendo do motivo polo cal foron facilitados:

 1. Levar a cabo a prestación dos servizos contratados, manter a relación contractual e o seguimento da mesma.
 2. Contactar, tramitar, xestionar e responder á petición, solicitude, incidencia ou consulta do usuario (ben a través de correo electrónico, formulario de contacto ou teléfono).
 3. Xestionar, no seu caso, o envío de comunicacións comerciais sobre produtos e servizos comercializados por IUNI por medios electrónicos e / ou convencionais.
 4. Realiza, se é o caso, un perfil de usuario para ofrecer produtos e servizos relacionados con iuni segundo os seus intereses.
 5. Valorar e xestionar, no seu caso, o currículo facilitado polo usuario para procesos de selección adaptados ao seu perfil profesional e levar a cabo as accións necesarias para a selección e contratación de persoal.

 

Cal é a lexitimidade do tratamento dos datos dos usuarios?


A base legal para o tratamento dos seus datos persoais para os fins previstos no apartado anterior: a), b) e c) é a execución da prestación do servizo correspondente, e é obriga imperativa para iso.

A base legal para o tratamento de datos persoais para os efectos d) e e) é o consentimento que o usuario outorga de maneira expresa.

 

Canto tempo se tratarán os datos persoais do usuario?


 • Os datos para a xestión da relación co cliente e a facturación e cobro dos servizos conservaranse durante todo o tempo que estea vixente o contrato. Unha vez finalizada esta relación, se é o caso, poderanse manter os datos durante o tempo requirido pola lexislación aplicable e ata que as eventuais responsabilidades derivadas do contrato prescriban.
 • Os datos para a xestión das consultas e solicitudes conservaranse durante o tempo necesario para reapondelos, e se fose o caso, sempre que o interesado non solicite a retirada do seu consentimento para enviar información relacionada coa súa consulta.
 • Os datos para o envío de comunicacións comerciais e preparación de perfís comerciais dos nosos produtos ou servizos conservaranse sempre que o usuario non revogue o seu consentimento.
 • Os datos do currículo do candidato para os procesos de selección conservaranse durante dous anos.

 

A que destinatarios se lles comunicarán os datos persoais do usuario?


Por regra xeral, os seus datos non serán cedidos a terceiros a menos que exista unha obriga legal ou sexa necesario levar a cabo a prestación do servizo. Tendo isto en conta:

 • Os datos persoais do usuario poderían comunicarse a entidades financeiras a través das cales se articula a xestión de cobros e pagamentos.
 • Tamén poderán comunicarse ás administracións públicas competentes nos casos previstos pola lei.
 • No seu caso, tamén serán comunicados aos xestores de tratamento de iuni para a correcta prestación do servizo.

 

Cales son os dereitos do usuario?


Calquera usuario que proporcione os seus datos persoais a iuni poderá exercer os seguintes dereitos:

 • Acceso, rectificación, oposición, eliminación, portabilidade e limitación do tratamento, así como rexeitar o tratamento automatizado dos datos persoais recollidos por iuni.
 • Á súa vez, todos os usuarios terán o dereito de retirar o consentimento que teñan dado en calquera momento.

Estes dereitos poderán ser exercitados gratuitamente polo usuario, facendo referencia á petición que se especifica na solicitude a través dos datos de contacto:

 • Responsable: iuni CONSULTING, S.L. (en diante ” IUNI”)
 • Enderezo social: Enrique Dequidt Hevia, 15 local 31, 15005, A Coruña
 • Correo electrónico de contacto: dpd@iuni.es

IUNI lémbralle ao usuario que ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control correspondente, sempre que considere que se vulneraron os seus dereitos. A autoridade competente en España é a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

 

Como se revocan as comunicacións comerciais e promocionais?


O usuario ten dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento para enviar comunicacións comerciais, simplemente notificando a IUNI e informando de que non desexa continuar recibindo comunicacións comerciais. Para iso, o usuario poderá revogar o seu consentimento facendo referencia a súa petición a través dos datos de contacto que figuran no inicio desta páxina.

 

Que medidas de seguridade temos implementadas?


IUNI comprométese a cumprir a obriga de segredo dos datos persoais e o seu deber de gardalos, tratando os datos persoais do usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial, adoptando para este fin as medidas técnicas e organizativas precisas que garantan seguridade dos seus datos e evite a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están exposto.

 

Política en redes sociais


IUNI ten un perfil corporativo nas redes sociais de LinkedIn.

Por iso, IUNI é o “Responsable do tratamento dos teus datos” en virtude da existencia de tales perfís nas redes sociais e no feito de que nos sigades e en virtude disto tamén podemos seguirvos.

O anterior significa que se decides unirte ao noso perfil corporativo como seguidor ou dando un “Me gusta” ou “Gústame” ao noso contido ou perfil, aceptas esta política, onde explicamos os teus dereitos e como usamos os teus datos.

En calidade de responsable do tratameno dos teus datos, garantimos a confidencialidade no tratamento e cumprimento dos teus dereitos, sempre baixo os efectos da normativa vixente en materia de protección de datos.

Por outra banda, informámoste de que utilizaremos estas redes sociais para anunciar as novas ou información relevante relacionadas cos servizos que ofrecemos ou sobre temas que consideramos do teu interese. Usando as funcionalidades destas plataformas, é posible que recibas noticias con este tipo de información na túa parede ou no teu perfil.

Agora, informámosche tamén de que non existe ningunha ligazón entre IUNI e as devanditas plataformas ou redes sociais, polo que aceptarás a súa política e condicións de uso unha vez que accedas a elas e / ou valides os seus avisos e termos e condicións no procdeemento de rexistro, IUNI non se fai responsable do uso ou tratamento dos seus datos que se realicen fóra da estrita relación e prestación de servizos indicados nesta política.

 

Modificacións na política de privacidade


IUNI poderá modificar a súa Política de Privacidade de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento. En todo caso, calquera modificación da Política de privacidade notificarase debidamente ao usuario para que lle sexa informado dos cambios realizados no tratamento dos seus datos persoais e, no caso de que a normativa aplicable o requira, o usuario pode concederlle consentimento.

A Coruña
Madrid
Santiago de Compostela
Vigo

De lunes a viernes
de 09:00 a 17:00 horas

902 002 351
981 913 764